Czcigodnym Gościom i Szanownym Parafianom
składamy najserdeczniejsze życzenia świąteczne:

Niech tajemnica Świąt Wielkanocnych
obudzi w nas przekonanie,

że każdemu ludzkiemu smutkowi
przypisana jest godzina zmartwychwstania,

że po najbardziej gorzkich łzach przychodzi wielki pokój,
że całkiem niespodziewanie zjawia się Chrystus,
który przynosi radość wiecznie żywą, prawdziwą, najbardziej radosną,
której nikt nam nie zabierze.

Życzenia prosimy przekazać chorym i parafianom przeżywającym Święta
poza granicami naszej Ojczyzny.

  • J 3,16-21Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”.

Dodatkowe informacje